Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Bestuurscommissie Gezondheid

De Bestuurscommissie Gezondheid vormt het bestuur van het onderdeel GGD Fryslân.

In de Bestuurscommissie Gezondheid zitten de wethouders gezondheid van de Friese gemeenten. Zij kiezen zelf een voorzitter. De Bestuurscommissie Gezondheid beslist over alle inhoudelijke zaken op het gebied van gezondheid die vallen binnen het door het Algemeen Bestuur vastgestelde (financiële) kader.

Het bestuur vergadert op de volgende momenten:

  • 11 februari 2021 
  • 17 juni 2021
  • 6 oktober 2021
  • 25november 2020

2020

2019

2018

Bekijk het archief

 

Vergaderstukken Bestuurscommissie Gezondheid

De vergaderingen van de Bestuurscommissie Gezondheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering op de site geplaatst. Pers is welkom op de vergadering. Aanmelden en meer info: team Communicatie, telefoon 088 22 99 992, communicatie@vrfryslan.nl.