Sirene

Naast NL-Alert kennen we in Nederland ook de sirene die ons waarschuwt in het geval van een levens- en/of gezondheidsbedreigende situatie. Het alarm wordt ook wel het Waarschuwings- en alarmeringssysteem of Waarschuwingsstelstel (WAS) genoemd.

Iedere eerste maandag van de maand - rond 12.00 uur - wordt de sirene getest. Als je dan de sirene hoort, weet je dat er niets aan de hand is. Er zijn uitzonderingen op deze regel: de sirene wordt nooit getest op nationale en religieuze feestdagen en op Dodenherdenking wanneer deze op een maandag vallen. Gemeenten overal in Nederland testen de sirenes om na te gaan of alle apparatuur goed werkt en om er zeker van te zijn dat iedereen de sirene herkent bij een ramp of zwaar ongeval.

Maandelijkse sirene

Wat als je de sirene op een ander moment hoort?

Hoor je de sirene op een ander moment en bijvoorbeeld meerdere malen achter elkaar? Dan is er sprake van een levens- en/of gezondheidsbedreigende situatie in jouw omgeving. Het kan zijn dat je ook op een andere manier wordt gewaarschuwd. Bijvoorbeeld via NL-Alert of door een rondrijdende geluidswagen. Weet wat je moet doen in een dergelijke situatie:

  • Ga naar binnen en sluit deuren en ramen.
  • Volg via radio en/of tv de berichtgeving op Omrop Fryslân, kijk op deze website en/of volg Twitter.
  • Volg altijd de instructies op die je krijgt, ook wanneer het gevaar geweken is en de situatie weer veilig is.

Wat als je de sirene niet hebt gehoord? 

Heb je de sirene niet gehoord? Als je in een plaats met minder dan 1000 inwoners woont, dan kan dat zomaar het geval zijn. In die plaatsen staan namelijk geen eigen sirenes. Je hoort dan de sirene uit een plaats verderop. Door de wind of als je binnen bent kan het voorkomen dat je de sirene niet hoort. Is er iets aan de hand? Dan worden inwoners van deze plaatsen ook altijd op een andere manier gewaarschuwd, bijvoorbeeld via NL-Alert of geluidswagens. 

Staat er wel een sirene bij jou in de buurt, maar heb je hem niet gehoord? Dan horen we dat graag, want het kan zijn dat er dan iets mis is gegaan. Je kunt een melding doen door het algemene formulier in te vullen op de brandweer website. 

Ik heb de sirene niet gehoord

 

Is de maandelijkse test altijd exact om 12.00 uur?

Nee, soms gaan de sirenes niet altijd precies om 12.00 uur af. De sirenes in Fryslân worden handmatig (op een computerscherm) geactiveerd door een medewerker op de meldkamer in Drachten. Je kunt je klok er daarom niet op gelijkzetten. Een incident, ongeluk of dreiging komt meestal onverwachts en daarom blijft het handwerk om de sirenes te laten loeien. Daarom is ook de test op elke eerste maandag van de maand handwerk. Natuurlijk is het de bedoeling om precies om 12.00 uur op de knop te klikken, maar dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld omdat de medewerkers op de meldkamer op dat moment ook nog druk zijn met het afhandelen van meldingen van een echt incident. 

Blijft de sirene bestaan?

De toekomst van de sirene staat ter discussie. Tegenwoordig heeft de overheid bij een calamiteit de beschikking over meerdere alarmeringsmiddelen, zoals NL-Alert, sirenes, regionale apps, websites en sociale media van veiligheidsregio’s en gemeenten, regionale rampenzenders op radio en tv, het publieksinformatienummer 0800-1351 en geluidswagens. In de komende jaren zullen het kabinet en de Tweede Kamer besluiten of en hoe de sirene blijft bestaan.

Feiten & cijfers over de sirene (WAS)

  • Het WAS (de sirenes) is één van de crisiscommunicatiemiddelen die kan worden ingezet bij een ramp, crisis of ander ernstig incident.
  • De sirenes zijn in 1998 in gebruik genomen.
  • Het WAS bestaat uit 4.278 sirenes verdeeld over Nederland.
  • Het WAS is vooral bedoeld om mensen die buiten zijn te waarschuwen. Binnen hoor je de sirenes minder goed, omdat je daar ook andere geluiden hoort, steeds meer huizen dubbel glas hebben en huizen steeds beter worden geïsoleerd.
  • Met de sirenes wordt 75-80% van de bevolking vanaf 12 jaar bereikt.
  • De sirenes worden gemiddeld 1-2 keer per jaar ingezet. De laatste twee keren waren beide in Zuid-Limburg: in 2019 (vrijgekomen giftige stof op Chemelot) en 2021 (evacuatie vanwege overstroming Meerssen).
  • De sirenes zijn door het Rijk alleen geplaatst in woonkernen met 1.000 inwoners of meer. Er staan vrijwel geen sirenes in kleine dorpen en buurtschappen, op het platteland, in natuur- en recreatiegebieden en andere buitengebieden.