Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Sirene

Naast NL-Alert kennen we in Nederland ook de sirene die ons waarschuwt in het geval van een levens- en/of gezondheidsbedreigende situatie. Het alarm wordt ook wel het Waarschuwings- en alarmeringssysteem of Waarschuwingsstelstel (WAS) genoemd.

Iedere eerste maandag van de maand - om 12.00 uur precies - wordt de sirene getest. Als je dan de sirene hoort, weet je dat er niets aan de hand is. Er zijn uitzonderingen op deze regel: de sirene wordt nooit getest op nationale en religieuze feestdagen en op Dodenherdenking wanneer deze op een maandag vallen. Gemeenten overal in Nederland testen de sirenes om na te gaan of alle apparatuur goed werkt en om er zeker van te zijn dat iedereen de sirene herkent bij een ramp of zwaar ongeval.

Maandelijkse sirene

Wat als je de sirene op een ander moment hoort?

Hoor je de sirene op een ander moment en bijvoorbeeld meerdere malen achter elkaar? Dan is er sprake van een levens- en/of gezondheidsbedreigende situatie in jouw omgeving. Het kan zijn dat je ook op een andere manier wordt gewaarschuwd. Bijvoorbeeld via NL-Alert of door een rondrijdende geluidswagen. Weet wat je moet doen in een dergelijke situatie:

  • Ga naar binnen en sluit deuren en ramen.
  • Volg via radio en/of tv de berichtgeving op Omrop Fryslân, kijk op deze website en/of volg Twitter.
  • Volg altijd de instructies op die je krijgt, ook wanneer het gevaar geweken is en de situatie weer veilig is.

Wat als je de sirene niet hebt gehoord? 

Als je de sirene niet hebt gehoord, horen we dat graag. Dat gaat er namelijk waarschijnlijk iets mis. Dat kun je doen door het algemene formulier in te vullen op de brandweer website of het contactformulier van Brandweer Fryslân

Ik heb de sirene niet gehoord

 

Blijft de sirene bestaan?

De toekomst van de sirene staat ter discussie. Tegenwoordig heeft de overheid bij een calamiteit de beschikking over meerdere alarmeringsmiddelen, zoals NL-Alert, sirenes, regionale apps, websites en sociale media van veiligheidsregio’s en gemeenten, regionale rampenzenders op radio en tv, het publieksinformatienummer 0800-1351 en geluidswagens. In de komende jaren zullen het kabinet en de Tweede Kamer besluiten of en hoe de sirene blijft bestaan.

d

Feiten & cijfers over de sirene (WAS)

  • Het WAS (de sirenes) is één van de crisiscommunicatiemiddelen die kan worden ingezet bij een ramp, crisis of ander ernstig incident.
  • De sirenes zijn in 1998 in gebruik genomen.
  • Het WAS bestaat uit 4.278 sirenes verdeeld over Nederland.
  • Het WAS is vooral bedoeld om mensen die buiten zijn te waarschuwen. Binnen hoor je de sirenes minder goed, omdat je daar ook andere geluiden hoort, steeds meer huizen dubbel glas hebben en huizen steeds beter worden geïsoleerd.
  • Met de sirenes wordt 75-80% van de bevolking vanaf 12 jaar bereikt.
  • De sirenes worden gemiddeld 1-2 keer per jaar ingezet. De laatste twee keren waren beide in Zuid-Limburg: in 2019 (vrijgekomen giftige stof op Chemelot) en 2021 (evacuatie vanwege overstroming Meerssen).
  • De sirenes zijn door het Rijk alleen geplaatst in woonkernen met 1.000 inwoners of meer. Er staan vrijwel geen sirenes in kleine dorpen en buurtschappen, op het platteland, in natuur- en recreatiegebieden en andere buitengebieden.