Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Sirene

Naast NL-Alert kennen we in Nederland ook de sirene die ons waarschuwt in het geval van een levens- en/of gezondheidsbedreigende situatie. Het alarm wordt ook wel het Waarschuwings- en alarmeringssysteem of Waarschuwingsstelstel (WAS) genoemd.

Iedere eerste maandag van de maand - om 12.00 uur precies - wordt de sirene getest. Als je dan de sirene hoort, weet je dat er niets aan de hand is. Er zijn uitzonderingen op deze regel: de sirene wordt nooit getest op nationale en religieuze feestdagen en op Dodenherdenking wanneer deze op een maandag vallen. Gemeenten overal in Nederland testen de sirenes om na te gaan of alle apparatuur goed werkt en om er zeker van te zijn dat iedereen de sirene herkent bij een ramp of zwaar ongeval.

Maandelijkse sirene

Wat als je de sirene op een ander moment hoort?

Hoor je de sirene op een ander moment en bijvoorbeeld meerdere malen achter elkaar? Dan is er sprake van een levens- en/of gezondheidsbedreigende situatie in jouw omgeving. Het kan zijn dat je ook op een andere manier wordt gewaarschuwd. Bijvoorbeeld via NL-Alert of door een rondrijdende geluidswagen. Weet wat je moet doen in een dergelijke situatie:

  • Ga naar binnen en sluit deuren en ramen.
  • Volg via radio en/of tv de berichtgeving op Omrop Fryslân, kijk op deze website en/of volg Twitter.
  • Volg altijd de instructies op die je krijgt, ook wanneer het gevaar geweken is en de situatie weer veilig is.

Wat als je de sirene niet hebt gehoord? 

Als je de sirene niet hebt gehoord, horen we dat graag. Dat gaat er namelijk waarschijnlijk iets mis. Dat kun je doen door het algemene formulier in te vullen op de brandweer website of het contactformulier van Brandweer Fryslân

Ik heb de sirene niet gehoord

 

Sirene blijft in de lucht

De toekomst van de sirene staat ter discussie. Tegenwoordig heeft de overheid bij een calamiteit de beschikking over meerdere alarmeringsmiddelen: NL-Alert, sociale media en de eigen middelen en kanalen van de veiligheidsregio’s. Eén van de grootste voordelen van deze modernere crisiscommunicatiemiddelen, is dat mensen specifieker geïnformeerd kunnen worden. Toch blijft de sirene voorlopig nog bestaan.