19 november 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en agenda
 2. Besluitenlijst 1 oktober 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Projectplan Nu Niet zwanger GGD Fryslân oktober 2020
  - Update: Aan de slag met de Friese Preventieaanpak
  - Mededeling over de stand van zaken m.b.t. Kansrijke
  start - Mededeling over de stand van zaken m.b.t. Nu niet zwanger
 4. Stand van zaken corona
 5. Governance Friese
  Preventie Aanpak - oplegnotitie
  - startdocument FPA
  - Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs
 6. Inrichting fase 2 Zorg
  & Veiligheid - oplegnotitie
  - factsheet meldpunt
  - infographic meldpunt
 7. Kaderbrief
  2022 - 2025 - oplegnotitie
  - kaderbrief
 8. Koppeling overhead – primair proces
 9. Rondvraag en sluiting