Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

19 november 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 1 oktober 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Projectplan Nu Niet zwanger GGD Fryslân oktober 2020
  - Update: Aan de slag met de Friese Preventieaanpak
  - Mededeling over de stand van zaken m.b.t. Kansrijke start
  - Mededeling over de stand van zaken m.b.t. Nu niet zwanger
 4. Stand van zaken corona
 5. Governance Friese Preventie Aanpak
  - oplegnotitie
  - startdocument FPA
  - Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs
 6. Inrichting fase 2 Zorg & Veiligheid
  - oplegnotitie
  - factsheet meldpunt
  - infographic meldpunt
 7. Kaderbrief 2022 - 2025
  - oplegnotitie
  - kaderbrief
 8. Koppeling overhead – primair proces
 9. Rondvraag en sluiting