4 oktober 2018

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Benoemen lid agendacommissie
 3. Conclusies van 21 juni 2018
 4. Mededelingen
 5. JGZ 3.0
  - oplegnotitie
  - visie en vervolg
 6. Nieuwe opleidingsstructuur arts Maatschappij en Gezondheid
  - oplegnotitie
  - notitie nieuwe opleidingsstructuur
 7. Rookvrije generatie
  - oplegnotitie
  - voorstel
  - programma
 8. Tweede bestuursrapportage 2018
  - oplegnotitie
  - concept Berap 2018-08 Gezondheid
 9. Rondvraag en sluiting