11 juni 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 13 februari 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Mededeling over NL Award voor online serie over Alcohol en Groepsdruk
  - Mededeling over de mogelijke rol van de GGD binnen OGGZ (fase 2 Z&V)
  - Mededeling over Kansrijke Start: Friese coalitie
  Extra middelen voor de uitwerking van het Nationaal Preventie Akkoord
  Webinar: Nederland staat op
 4. Vaststellen Friese Preventieaanpak
  - oplegger
  - startnotitie Friese Preventieaanpak
 5. Eerste Berap 2020
  - oplegger
  - bestuursrapportage
 6. Zienswijzen op jaarstukken en begroting voor het onderdeel Gezondheid
  - oplegger
  - zienswijzen Ameland, Leeuwarden, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Tytsjerksteradiel
 7. Rondvraag en sluiting