Toegankelijkheidsverklaring

Veiligheidsregio Fryslân wil dat iedereen onze online informatie en -dienstverlening op een goede en simpele manier kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van onze website.

Laatst bijgewerkt: 14 mei 2021

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom moeten overheidssites voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Dat is bepaald in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De overheidssites moeten over de toegankelijkheidseisen verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsstatus

Momenteel heeft onze website de status: (B) voldoet gedeeltelijk. Uitleg over de nalevingsstatussen vind je op de website van de toegankelijkheidsverklaring. De samenvatting van de resultaten vind je in het inspectierapport. 

Dit houdt in dat veel maatregelen van de Wet digitale toegankelijkheid zijn uitgevoerd. Onze website is nog niet helemaal compleet toegankelijk en wij zijn ons hier bewust van. Onderstaand kun je lezen waarom het nog niet in orde is en wat wij eraan doen om de website te verbeteren. 

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Een aantal video’s zijn niet toegankelijk. Wij zijn bezig de video’s met publieksinformatie wel toegankelijk te maken.
  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden ook voor de pdf-bestanden op onze website. Wij hebben oude documenten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen. Wij bieden deze documenten wel aan. Mocht je een pdf-document niet kunnen lezen, kun je een verzoek sturen naar info@vrfryslan.nl onder vermelding van 'Verzoek aan webredactie' met de naam en plaats van het document. 

Verbeteren van de toegankelijkheid

Wij werken hard om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit doen we door: 

  • Training aan medewerkers. De webredacteuren die zich bezig houden met de online communicatiekanalen van Veiligheidsregio Fryslân worden op de hoogte gehouden van de digitale toegankelijkheidseisen. 
  • Oplossen van de gevonden fouten. In de Toegankelijkheidsverklaring staan een aantal verbeterpunten. Dit zijn gevonden fouten. Samen met de bouwer van de website lossen we de gevonden fouten op.
  • Verminderen van pdf-documenten op de website. Zijn pdf-documenten niet goed gebouwd? Dan zijn ze lastig te gebruiken. Wij willen dat pdf-documenten voor iedereen goed te gebruiken zijn. Vooral belangrijke pdf-documenten zoals aanvraagformulieren. Wij werken aan een inventarisatie van alle documenten. Vind je een pdf-document dat niet goed te gebruiken is of wil je graag een pdf ontvangen? Dan kun je ons een e-mail sturen via info@vrfryslan.nl onder vermelding van 'Verzoek aan webredactie'.

Tips en contact 

Heb je toch een pagina ontdekt die niet toegankelijk is? Of heb je tips om onze website te verbeteren? Neem dan contact met ons op! Dat kan door een mail te sturen naar info@vrfryslan.nl onder vermelding van 'Verzoek aan webredactie'. Wij koppelen uiteraard onze bevindingen terug!