lettertype vergroten

Actueel

Veiligheidsregio Fryslân

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wij werken alert en slagvaardig aan de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân.

Op deze site leest u wat de kerntaken zijn van Veiligheidsregio Fryslân. Ook vindt u informatie en tips over het vergroten van uw eigen veiligheid en gezondheid. Bekijk onze animatie over de taken en doelstellingen van Veiligheidsregio Fryslân.

Ondertussen op Twitter