6 oktober 2021

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 17 juni 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Stand van zaken Coronacrisis
 5. Infographic FPA
 6. Presentatie analyse lachgas
 7. Visiedocument Zorg & Veiligheid
  - oplegnotitie
  - visiedocument
 8. Verlenging programma JGZ 3.0
  - oplegnotitie
  - tussenrapportage (betreft nazending en is niet opgenomen in totale pdf- en zipbestand)
 9. Meldpunt zorgwekkend gedrag en de Wvggz
  - oplegnotitie
  - factsheet Wvggz
  - factsheet meldpunt zorgwekkend gedrag
 10. Tweede bestuursrapportage 2021
  - oplegnotitie
  - bestuursrapportage
 11. Rondvraag en sluiting