14 november 2019

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 3 oktober 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Mededeling over de personele unie van scenarioteam en PSH
  - Persaandacht voor gezondheidseffecten van klimaatbeleid
    - brief van Brabantse GGD'en aan minister
    - artikel uit AD 
  - 5G en blootstelling
 4. Kaderbrief: deel Gezondheid
  - oplegger
  - kaderbrief
 5. Kaderbrief: Toekomstbestendige bedrijfsvoering
  - toekomstbestendige bedrijfsvoering
  - eindrapportage
 6. Fase 1 Zorg en Veiligheid: Borging AVE
 7. Fase 1 Zorg en Veiligheid: Implementatie Wvggz
 8. Friese Preventieaanpak (FPA): Procesvoorstel
  - oplegger
  - procesvoorstel
 9. Kansrijke start: plan van aanpak (onderdeel van FPA)
  - oplegger
  - aanpak Kansrijke Start
 10. Omgevingswet
 11. Fase 1 Zorg en Veiligheid: Overige ambities
 12. Presentatie Vitale Regio
 13. Rondvraag en sluiting