Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Rampbestrijdingsplannen

In Fryslân is voor vier bedrijven een rampbestrijdingsplan opgesteld: voor drie risicovolle bedrijven en voor de vliegbasis in Leeuwarden.

Risicovolle organisaties

Sommige bedrijven zijn risicovoller dan andere. Als er in zo’n bedrijf iets gebeurt, dan is er een kans op een gevaarlijke situatie voor de medewerkers in het bedrijf of voor de omgeving. Daarom wordt er voor deze bedrijven een rampbestrijdingsplan opgesteld. 

Deze bedrijven noemen we BRZO-bedrijven. Volgens de Wet op de Veiligheidsregio is het verplicht om een rampbestrijdingsplan op te stellen voor een BRZO-bedrijf en deze te oefenen met hulpverleners. In Fryslân zijn er drie bedrijven die onder de BRZO-regels vallen. Naast deze bedrijven moet ook voor luchtvaartterreinen een rampbestrijdingsplan worden opgesteld. 

Wat staat er in een rampbestrijdingsplan?

In een rampbestrijdingsplan staat de aanpak van concrete crisissituaties. Het plan bestaat meestal uit drie delen:

  • Bedrijfsinformatie: de werkzaamheden van de organisatie, voorzieningen die nodig zijn voor de bestrijding van een calamiteit of incident, een beschrijving van de omgeving.
  • Scenario’s: de uitwerking van relevante crisisscenario’s.
  • Bestuurlijke informatie: publicatie en het beheer van het rampbestrijdingsplan, de betrokken partijen. 

Friese rampbestrijdingsplannen

Rampbestrijdingsplannen zijn openbaar. Voor de drie Friese BRZO-bedrijven (Renewi, BASF en Motip Dupli) is één Generiek rampbestrijdingsplan met afzonderlijke informatiekaarten per bedrijf opgesteld. Daarnaast is een rampbestrijdingsplan opgesteld voor Vliegbasis Leeuwarden.

Renewi

Renewi houdt zich bezig met het inzamelen, bewerken, de opslag, overslag en het transport van gevaarlijke afvalstoffen. Er kan een incident plaatsvinden waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. 

De veiligheidsregio heeft het rampbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met Renewi (voorheen Van Gansewinkel), de gemeente Smallingerland, de Meldkamer Noord-Nederland en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van december 2020. 

Download het generieke rampbestrijdingsplan

 

Download de generieke scenario’s

 

BASF

Op de locatie in Heerenveen ontwikkelt en produceert BASF watergedragen harsen en dispersies voor de drukinkt- en coatingindustrie. Er kan een incident plaatsvinden waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. 

De veiligheidsregio heeft het rampbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met BASF, de gemeente Heerenveen, de Meldkamer Noord-Nederland en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van december 2020.

Download het generieke rampbestrijdingsplan

 

Download de generieke scenario’s

 

Motip Dupli

Motip Dupli vult en assembleert spuitbussen met onder meer verf, lijm en oplosmiddelen. Er kan een incident plaatsvinden waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen of vlamvatten. De veiligheidsregio heeft het rampbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met Motip Dupli, de gemeente Weststellingwerf, de Meldkamer Noord-Nederland en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van december 2020.

Download het generieke rampbestrijdingsplan

 

Download de generieke scenario’s

 

Vliegbasis

Vliegbasis Leeuwarden is een militaire luchthaven waar gevechtsvliegtuigen van het type F-35 zijn gestationeerd ter verdediging van het luchtruim van de NAVO. Daarnaast is de Ambulancehelikopter gestationeerd op de vliegbasis (24/7 inclusief personeel). Tot max. 23.00 uur vinden er op weekdagen starts en landingen plaats. Na 23.00 uur en in het weekeinde vinden er incidenteel vliegbewegingen plaats met militaire gevechtsvliegtuiten (in het kader van Quick Reaction Alert, incidentele operationele noodzaak of t.b.v. ceremoniële taken). Er kan een incident plaatsvinden waarbij een toestel crasht of waarbij er brand ontstaat op of in het munitiedepot Bitgummole. Deze scenario's zijn uitgewerkt in een rampbestrijdingsplan.

In de infographic rampenbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden staat een korte samenvatting van het plan.

Incidentbestrijdingsplannen

Naast BRZO-bedrijven zijn er nog andere organisaties of situaties met een verhoogd risico. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige uitval van de stroomvoorziening. Hiervoor worden incidentbestrijdingsplannen gemaakt.

 


Meer weten?

Heb je vragen over een rampbestrijdingsplan, neem dan contact op met afdeling Crisisbeheersing.