Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. Via het zip-bestand zijn alle bijlagen in één keer te downloaden.

 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 19 juni 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Portefeuilleverdeling
  - portefeuilleverdeling
  - praatplaat beleidsplan Gezondheid
 5. Fase 1 Zorg & Veiligheid
  - oplegger
  - bestuursnotitie
  - rapportage onderzoek CCV
 6. Omgevingswet
  - oplegger
  - bouwstenen Gezondheid
  - visiedocument GGD GHOR Nederland
 7. Toeleidingsmonitor VVE
  - oplegger
  - overzicht kosten per gemeente
 8. Tweede bestuursrapportage 2019
 9. Rondvraag en sluiting