9 juni 2022

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot eenĀ pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 10 februari 2022
 3. Ingekomen stuk en mededelingen
 4. Stand van zaken Friese Preventie Aanpak
 5. Zienswijzen op jaarstukken 2021, begrotingswijziging en begroting 2023
 6. Bestuursrapportage
  - oplegnotitie
  - eerste bestuursrapportage 2022
 7. Rechtsmatigheidsverantwoording
  - oplegnotitie
  - plan van aanpak
  - interne controleplan VIC 2022
  - normenkader incl toetsing 2022
 8. Presentatie meerjarenbeleidsplan Gezondheid 2023-2027
  - oplegnotitie
  - concept agenda publieke gezondheid
 9. Uitreiking coronaboek
 10. Rondvraag en sluitingĀ