Algemeen en dagelijks bestuur

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten. De burgemeesters van deze gemeenten vormen het Algemeen Bestuur. De gemeenteraden beslissen over de financiële bijdrage aan de veiligheidsregio.

Algemeen Bestuur

In het Algemeen Bestuur (AB) zitten de burgemeesters van alle Friese gemeenten. De burgemeester van Leeuwarden is voorzitter. Het AB beslist over de algemene en financiële kaders voor de hele Veiligheidsregio Fryslân: Crisisbeheersing, GGD Fryslân, Brandweer Fryslân en Bedrijfsvoering.

Voor de AB-vergaderingen worden ook uitgenodigd: twee leden van de Bestuurscommissie Gezondheid, de dijkgraaf, de officier van justitie en de commissaris van de Koning. 

Het Algemeen Bestuur vergadert op:             

  • 13 juli 2023
  • 14 december 2023

Vergaderstukken Algemeen Bestuur

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering op de site geplaatst. Pers is welkom op de vergadering. Aanmelden en meer info: team Communicatie, telefoon 088 22 99 992, communicatie@vrfryslan.nl.

2022

2021

2020

2019

2018

Archief

 

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter van het Algemeen Bestuur, twee leden van de Agendacommissie Veiligheid en twee leden van de Agendacommissie Gezondheid. Het DB bereidt vergaderingen van het AB voor.