24 november 2022

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - oplegnotitie
  - opdracht covid-19 maatregelen
  - presentatie FPA
  - presentatie ouder wordende samenleving
  - Aanpak somberheid onder jeugd
  - gezond houden ouderen tot op hoge leeftijd
 4. Stand van zaken Friese Preventie Aanpak
 5. Kansrijke Start
  - oplegnotitie
  - kansrijke start
 6. Publieke Gezondheid ouderen in de derde levensfase
 7. Kaderbrief 2024-2027
  - oplegnotitie
  - concept kaderbrief 2024-2027
 8. Rijksvaccinatieprogramma en vaccinatiegraad
 9. Stand van zaken regierol agendacommissie in zorg- en publieke gezondheidsopgaven
 10. Rondvraag en sluiting