25 november 2021

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 6 oktober 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - oplegnotitie
  - ingekomen stuk
 4. Stand van zaken Coronacrisis
 5. Stand van zaken Friese Preventie Aanpak (FPA)
 6. Omgevingswet en GGD Fryslân
  - oplegnotitie
  - bijlage
 7. Fries Programma alcohol en drugs: Nuchtere Fries
  a. Evaluatie
  - oplegnotitie
  - evaluatierapport
  b. Adviesrapport
  - oplegnotitie
  - adviesrapport
  - vierluik
 8. Prenataal huisbezoek
  - oplegnotitie
  - voorstel
 9. Bestuurderstevredenheidsonderzoek
  - oplegnotitie
  - uitwerking aanbevelingen
  - eindrapportage
 10. Begroting 3.0
  - oplegnotitie
 11. Kaderbrief
  - oplegnotitie
  - kaderbrief 2023-2026
 12. Evaluatie meerjarenbeleidsplan GGD Fryslân
  - oplegnotitie
  - evaluatie
 13. Rondvraag en sluiting