9 februari 2023

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

conclusies 9 februari 2023 (vastgesteld in besloten overleg van 6 april)

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag en presentatie resultaat
  - oplegnotitie
  - programmaverantwoordingen
 5. Begroting 2024
  - oplegnotitie
  - inhoudelijke programmatekst
 6. Wiis, verlengen derde levensfase - borging
  - oplegnotitie
  - vitaliteit in derde levensfase
  - specificatie budget per gemeente
 7. Wet Aanpak Multi Problematiek Sociaal Domein (Wams)
  - oplegnotitie
  - pva vooronderzoek Wams
  - brochure
 8. Zorg- en publieke gezondheidslandschap in beeld 'bestuurlijke spaghetti'
  - oplegnotitie
  - overzicht bestuurlijke overleggen en programma's
  - overzicht bestuurlijke overleggen en netwerken
  - overleggen en netwerken zorg en sociaal per organisatie
 9. Gezond en Actie Leven Akkoord (GALA)
  - oplegnotitie
  - presentatie
 10. Regierol namens gemeenten in Integraal Zorg Akkoord (IZA)
 11. Rookvrije Generatie Fryslân
  - oplegnotitie
  - eindrapportage 2019-2022
  - meerjarenplan 2023-2026
 12. Casemanagement scenarioteam
  - oplegnotitie
  - brief college instemming 2005
  - dienstverleningsovereenkomst
  - brief beëindiging dienstverleningsovereenkomst
 13. Storm
  - oplegnotitie
  - mentale gezondheid en jongeren
 14. Rondvraag en sluiting vergadering