15 november 2018

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conclusies van 4 oktober 2018
  - conclusies
  - presentatie JGZ 3.0
 3. Mededelingen
 4. a. Beleidsplan 2019 - 2022
  - oplegnotitie
  - beleidsplan
  - overzicht zienswijzen
  b. Indicatoren 2019 - 2022
  - oplegnotitie
  - voorstel
 5. Innovatieagenda JGZ 3.0
  - oplegnotitie
  - notitie
  - innovatieagenda
  - visie
 6. Vervolg Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland
  - oplegnotitie
  - samenwerkingsvoorstel
 7. a. Kaderbrief 2020 - 2023, Gezondheid
  - oplegnotitie
  - kaderbrief gezondheid 2020 - 2023
  b. Consultatie organisatiebrede thema's
  - oplegnotitie
  - opiniërende oplegger
  - toelichting voorstel Bedrijfsvoering 3.0
  - toelichting voorstel Informatiemanagement
  c. Kaderbrief 2020 - 2023, VRF incl. Financiën
 8. Rondvraag en sluiting