Wat gebeurt er tijdens een crisis?

Wanneer een plotselinge gebeurtenis zich ontwikkelt tot een ramp of crisis wordt er een zogenoemde GRIP afgekondigd. Bij een GRIP-situatie worden snel de juiste mensen en middelen geregeld die nodig zijn voor het bestrijden van een ramp of crisis.

Wat betekent GRIP?

GRIP is de afkorting van ‘Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure’. Een brand in een gebouw vraagt een andere aanpak dan de ontploffing van een chemische fabriek. GRIP kent daarom vijf fasen. De aard en de omvang van de ramp of crisis bepaalt de GRIP-fase.

    Fase
    Aard en omvang

GRIP 1

Incident waarbij goede afstemming tussen de hulpdiensten noodzakelijk is.

GRIP 2

Incident heeft gevolgen voor de omgeving, denk bijvoorbeeld aan hevige stankoverlast of de ontruiming van enkele gebouwen.

GRIP 3

Ramp in een gemeente, welzijn bevolking wordt bedreigd, mogelijk evacuaties.

GRIP 4

Ramp waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn, denk bijvoorbeeld aan een gaswolk of langdurige stroomuitval.

GRIP 5

Ramp waarbij meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn.

Elke GRIP heeft zijn eigen aanpak

Bij een GRIP zijn altijd meerdere partijen betrokken en wordt er multidisciplinair samengewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de politie, brandweer en de ambulancediensten. Door te werken met een GRIP weten alle partijen precies hoe de lijnen lopen, wie wat doet én wie de beslissingen neemt. Hierdoor kan iedereen snel handelen.

Crisisfunctionarissen

Veiligheidsregio Fryslân werkt met crisisfunctionarissen. Deze zijn niet allemaal in dienst bij de veiligheidsregio, maar komen ook vaak uit partnerorganisaties. Een crisisfunctionaris is iemand die naast zijn dagelijks werk namens één van de hulpverleningsdiensten regelmatig 24/7 beschikbaar is om in een crisisteam te helpen als er zich iets voordoet. 

Overzichtelijke info in GRIP-boekje

In het GRIP-boekje van Veiligheidsregio Fryslân vind je compacte informatie over de structuur en processen waarmee wij werken bij een grote ramp of crisis. Het is bedoeld als handig naslagwerk voor crisisfunctionarissen én als infoboekje voor iedereen die nieuwsgierig is naar hoe verschillende partijen in GRIP-situaties samenwerken. 

Bekijk de pdf van GRIP-boekje
Of bekijk het Regionaal Crisisplan 2022-2025

Veiligheidsregio Fryslân in actie bij andere situaties

De veiligheidsregio komt ook in actie bij gebeurtenissen die geen GRIP zijn, maar waar wel coördinatie nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de uitbraak van de vogelgriep in 2016 of de opvang van vluchtelingen in 2015. In deze situaties hebben we een spilfunctie: we houden het overzicht, zorgen ervoor dat informatie gedeeld wordt en brengen kennis en expertise bij elkaar.