Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Samenwerken met Veiligheidsregio Fryslân

Wij adviseren tal van organisaties en werken samen met verschillende partners.

Jouw bedrijf zo veilig mogelijk

Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfshulpverlening en brandveiligheid. Er zijn verschillende instanties die je verder kunnen helpen

Jouw bedrijf zo veilig mogelijk

De veiligheidsregio voor zorginstellingen

Veiligheidsregio Fryslân adviseert zorginstellingen over de voorbereiding op een incident en biedt hulp tijdens incidenten.

 

 

De veiligheidsregio voor zorginstellingen

Regels voor risicovolle bedrijven

Sommige bedrijven zijn extra risicovol. Deze bedrijven noemen we BRZO-bedrijven. Wij stellen samen met deze bedrijven een rampbestrijdingsplan op.Sociale calamiteiten

Een gezin of burger met problemen krijgt soms hulp van (meerdere) professionals. Goede samenwerking is daarbij cruciaal. Wie heeft de regie als problemen groter worden en wat doe je bij onveilige situaties? AVE geeft het antwoord.

 

 

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE)

Hoe organiseer je een veilig evenement?

Voor sommige evenementen moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente. Veiligheidsregio Fryslân adviseert de Friese gemeenten over de veiligheid en gezondheidsaspecten van een evenement.

Hoe organiseer je een veilig evenement

Partners voor een gezond en veilig Fryslân

Een van onze belangrijkste taken is het versterken van de samenwerking tussen partijen die een rol hebben tijdens een ramp of crisis.

 

 

Partners voor een veilig en gezond Fryslan

Portret van Oeds Bijlsma
Oeds Bijlsma secretaris-directeur Wetterskip Fryslân

“Tijdens de vogelgriepcrisis had samenwerken een grote meerwaarde voor alle partijen. Veiligheidsregio Fryslân regisseerde de communicatie en informatievoorziening richting de betrokken gemeenten.”

Lees het hele verhaal van Oeds