Samenwerken met Veiligheidsregio Fryslân

Wij adviseren tal van organisaties en werken samen met verschillende partners.
Hulpverlenersklein.jpg

Jouw bedrijf zo veilig mogelijk

Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfshulpverlening en brandveiligheid. Er zijn verschillende instanties die je verder kunnen helpen

Jouw bedrijf zo veilig mogelijk Jouw bedrijf zo veilig mogelijk

Wateroefening Sneek_18apr2018_02517 (c) VRF-Kees van der Mark.jpg

De veiligheidsregio voor zorginstellingen

Veiligheidsregio Fryslân adviseert zorginstellingen over de voorbereiding op een incident en biedt hulp tijdens incidenten.

 

 

De veiligheidsregio voor zorginstellingen De veiligheidsregio voor zorginstellingen

picture alt tag

Regels voor risicovolle bedrijven

Sommige bedrijven zijn extra risicovol. Deze bedrijven noemen we BRZO-bedrijven. Wij stellen samen met deze bedrijven een rampbestrijdingsplan op.knipsel.jpg

Sociale calamiteiten

Een gezin of burger met problemen krijgt soms hulp van (meerdere) professionals. Goede samenwerking is daarbij cruciaal. Wie heeft de regie als problemen groter worden en wat doe je bij onveilige situaties? AVE geeft het antwoord.

 

 

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE)

concertklein.jpg

Hoe organiseer je een veilig evenement?

Voor sommige evenementen moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente. Veiligheidsregio Fryslân adviseert de Friese gemeenten over de veiligheid en gezondheidsaspecten van een evenement.

Hoe organiseer je een veilig evenement Hoe organiseer je een veilig evenement

Wateroefening Sneek_18apr2018_02566 (c) VRF-Kees van der Mark.jpg

Partners voor een gezond en veilig Fryslân

Een van onze belangrijkste taken is het versterken van de samenwerking tussen partijen die een rol hebben tijdens een ramp of crisis.

 

 

Partners voor een veilig en gezond Fryslan Partners voor een veilig en gezond Fryslan

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.