23 november 2023

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Concept korte conclusies 5 oktober 2023
  - conclusies
  - presentatie Doorontwikkeling FPA
  - presentatie Gezond en Actief Leven akkoord
  - presentatie Update gezondheidsmonitoren
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - oplegnotitie ingekomen stukken mededelingen
  - oplegnotitie NNZ
  - routekaart BC
  - aantallen aandachtsfunctionarissen
 4. Kansrijke Start Fryslân en ketenaanpak Kansrijke start naar de Friese Preventieaanpak
 5. Friese Preventieaanpak doorontwikkeling
  - oplegnotitie
  - doorontwikkeling FPA
 6. Presentatie Seksuele Gezondheid
 7. Herinrichting Forensische Geneeskunde (20-11: dit agendapunt is ingetrokken, nadere toelichting volgt in de vergadering)
 8. Begrotingswijziging 2024 en Kaderbrief 2025-2028
  - oplegnotitie
  - kaderbrief 2025-2028
  - eerste begrotingswijziging 2024
 9. Niet effectueren scenario 3 voor 2022 en 2023
 10. Aangepaste financiële verordening
  - oplegnotitie
  - aangepaste financiële verordening
 11. Notitie weerstandsvermogen en risicobeheersing
  - oplegnotitie
  - beleidsnota
 12. Controleverordening 2023
  - oplegnotitie
  - controleverordening
 13. Rondvraag en sluiting vergadering