10 februari 2022

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 25 november 2022
 3. Ingekomen stuk en mededelingen
  - oplegnotitie ingekomen stukken en mededelingen
  - publieke gezondheid in het coalitieakkoord
 4. Voordragen interim DPG
 5. Presentatie stand van zaken Friese Preventie Aanpak (FPA)
 6. Stand van zaken nieuw meerjarenbeleidsplan Gezondheid
 7. Jaarstukken 2021 Programma Gezondheid
  - oplegnotitie
  - concept verantwoording 2021 programma Gezondheid
  - concept verantwoording 2021 Brandweer, Crisisbeheersing, Organisatie en paragrafen 
 8. Begroting 2023 Programma Gezondheid 
  - oplegnotitie
  - concept programmaplan 2023 Gezondheid
  - concept programmaplan 2023 Crisisbeheersing, Brandweer en paragrafen
 9. Evaluatie Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger
  - oplegnotitie evaluatie Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger
  - evaluatie Kansrijke Start
  - evaluatie Nu Niet Zwanger
 10. Borging Kansrijke Start
 11. Borging Nu Niet Zwanger en borging
  - oplegnotitie borging Nu Niet Zwanger en borging
  - infographic resultaten Nu Niet Zwanger
 12. Overdrachtsdocument nieuw bestuur
  - oplegnotitie overdrachtsdocument nieuw bestuur
  - overdrachtsdocument
 13. Rondvraag en sluiting vergadering