Bestuurlijk

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten.

Kaderbrief, begroting en jaarverslag

De belangrijkste bestuurlijke stukken van Veiligheidsregio Fryslân zijn de kaderbrief, de programmabegroting en het jaarverslag. In de kaderbrief en begroting wordt vooruit geblikt naar de toekomst. In het jaarverslag, inclusief jaarrekening, wordt verantwoording afgelegd voor het verleden.

 

Bekijk de jaarstukken

Wie bestuurt de veiligheidsregio?

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten en wordt bestuurd door de Friese burgemeesters en wethouders gezondheid. Het Directieteam heeft de dagelijkse leiding.

Lees meer over de bestuursstructuur