Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Bestuurlijk

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten.

Vergaderingen in 2019

 13 februari  Bestuurscommissie Veiligheid
 14 februari  Bestuurscommissie Gezondheid
 7 maart  Algemeen bestuur
 19 juni  Bestuurscommissie Gezondheid
 20 juni  Bestuurscommissie Veiligheid
 10 juli    Algemeen bestuur
 2 oktober  Bestuurscommissie Veiligheid
 3 oktober  Bestuurscommissie Gezondheid
 14 november  Bestuurscommissie Gezondheid
 14 november  Bestuurscommissie Veiligheid
 11 december  Algemeen Bestuur

 


Kaderbrief, begroting en jaarverslag

De belangrijkste bestuurlijke stukken van Veiligheidsregio Fryslân zijn de kaderbrief, de programmabegroting en het jaarverslag. In de kaderbrief en begroting wordt vooruit geblikt naar de toekomst. In het jaarverslag, inclusief jaarrekening, wordt verantwoording afgelegd voor het verleden.

 

Bekijk de jaarstukken

Wie bestuurt de veiligheidsregio?

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten en wordt bestuurd door de Friese burgemeesters en wethouders gezondheid. Het Directieteam heeft de dagelijkse leiding.

Lees meer over de bestuursstructuur