Werken als crisisfunctionaris

Veiligheidsregio Fryslân werkt met crisisfunctionarissen. Deze zijn niet allemaal in dienst bij de veiligheidsregio, maar komen ook vaak uit partnerorganisaties.

Wat doet een crisisfunctionaris?

Een crisisfunctionaris is iemand die naast zijn dagelijks werk namens één van de hulpverleningsdiensten regelmatig 24/7 beschikbaar is. Hij of zij helpt in een crisisteam als er zich iets voordoet.

Welke crisisfunctionarissen zijn er allemaal?

Veiligheidsregio Fryslân zorgt ervoor dat er voldoende crisisfunctionarissen zijn. Het gaat dan om:

 • multidisciplinaire functionarissen
 • GHOR-functionarissen
 • expertteams bevolkingszorg
 • expertteams crisiscommunicatie

Ook regelt de veiligheidsregio dat alle crisisfunctionarissen worden opgeleid en regelmatig oefenen. 

Multidisciplinaire functionarissen

Multidisciplinaire functionarissen denken niet vanuit één hulpverleningsdienst, maar houden het gezamenlijk doel voor ogen. We noemen dat een ‘ontkleurde rol’. Rollen zijn:

 • Operationeel Leider
 • Adviseur Operationeel Leider
 • Informatiemanager ROT
 • Geo-informatiemanager ROT
 • Leider CoPI
 • Communicatieadviseur CoPI
 • Informatiemanager CoPI
 • Geo-informatiemanager CoPI

ROT staat voor regionaal operationeel team, en CoPI voor commando plaats incident. 

GHOR-functionarissen

GHOR-functionarissen coördineren de geneeskundige hulpverlening. Rollen zijn:

 • Directeur Publieke Gezondheid
 • Algemeen Commandant Geneeskundige zorg
 • Officier van Dienst Geneeskundige zorg
 • Hoofd Informatiemanagement GHOR
 • Sectiemedewerker GHOR

GHOR staat voor Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio.

Expertteams Bevolkingszorg

Er zijn zeven expertteams voor de volgende rollen:

 • Algemeen Commandant Bevolkingszorg
 • Sectiemedewerker Bevolkingszorg,
 • Leider team Bevolkingszorg
 • Informatiemanager Bevolkingszorg
 • Hoofd taakorganisatie Publieke zorg
 • Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg
 • Hoofd taakorganisatie Ondersteuning

Expertteams crisiscommunicatie

Er zijn vier expertteams voor de volgende rollen:

 • Algemeen Commandant Communicatie
 • Hoofd Sectie Communicatie
 • Communicatieadviseur CoPI
 • Omgevingsanalist

Aan welke voorwaarden moet een crisisfunctionaris voldoen?

Je komt in aanmerking om crisisfunctionaris te worden als je:

 • werkzaam bent bij één van onze partners en je werkgever er ook achter staat
 • graag een bijdrage wilt leveren tijdens rampen en crises zodat Friese inwoners hun dagelijkse leven weer snel op kunnen pakken
 • stressbestendig bent en goed kunt samenwerken
 • om de vijf á zes weken 24/7 paraat kunt zijn
 • 9 á 10 dagen per jaar beschikbaar bent om te trainen en te oefenen 

Geïnteresseerd in een functie als crisisfunctionaris?

Denk je dat de functie van crisisfunctionaris jou op het lijf geschreven is? Er zijn regelmatig vacatures waarop je kunt solliciteren. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Voordat je aan de slag gaat als crisisfunctionaris krijg je een inwerktraject. Daarnaast kun je lezen hoe het Munir Yacoub bevalt als crisisfunctionaris en kun je lezen over de ervaring van Arjen Berends.

Meer weten?

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Crisisbeheersing.