Spil in crisisbeheersing

Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulpverleners die snel paraat staan en weten wat ze moeten doen. Dat kan alleen als verschillende partijen goed samenwerken.

Multidisciplinair samenwerken

Als er een ramp of crisis plaatsvindt, komen verschillende organisaties in actie. Dit kunnen hulpverleningsdiensten zijn, zoals brandweer, politie en de ambulancedienst. Maar ook bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen, defensie en commerciële bedrijven. 

De afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân zorgt ervoor dat deze multidisciplinaire samenwerking tot in de puntjes is voorbereid. Als er dan een ramp of crisis is, weten alle partijen wie wat gaat doen en kan er snel worden gehandeld. We maken vooraf plannen, leggen samenwerkingsafspraken vast, leiden crisisfunctionarissen op en zorgen voor gezamenlijke oefeningen. 

Met hulp van de Friezen

Tijdens een crisissituatie steken veel Friese inwoners de handen uit de mouwen: bijvoorbeeld door mensen en dieren te helpen, een opvanglocatie aan te bieden en de hulpdiensten te ondersteunen. De hulpverlening in de eerste tien minuten na een incident vindt vaak plaats door mensen die in de buurt zijn. Die veerkracht proberen we zoveel mogelijk te benutten. Daarnaast hebben we in het bijzonder aandacht voor de groep verminderd zelfredzamen, zoals ouderen.

Risico’s in kaart brengen

Daarnaast werken we samen met allerlei partners om risico’s zoveel mogelijk te beheersen, zodat er geen ramp of crisis ontstaat. We signaleren relevante ontwikkelingen, schatten risico’s in en vertalen deze informatie naar heldere adviezen voor onze partners. 

Nuchter en slagvaardig

Dit alles doen we met een flink portie nuchterheid, passend bij de Friese mentaliteit. Nuchter omgaan met crisisbeheersing betekent dat we niet gaan ‘overregelen’, maar maatregelen treffen die overeenstemmen met de risico’s van onze regio. Niet alles hoeft in nieuwe regels en procedures te worden vastgelegd, we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij processen die er al zijn.