Ben je op zoek naar meer informatie over het coronavirus? Bekijk onze coronapagina of bel 0800-1351.

Bestuurscommissie Veiligheid

De Bestuurscommissie Veiligheid vormt het bestuur van de onderdelen Crisisbeheersing en Brandweer Fryslân.

In de Bestuurscommissie Veiligheid zitten de burgemeesters van de Friese gemeenten. De burgemeester van Leeuwarden is voorzitter. De Bestuurscommissie Veiligheid beslist over alle inhoudelijke zaken op het gebied van veiligheid die vallen binnen het door het Algemeen Bestuur vastgestelde (financiële) kader. 

De Bestuurscommissie Veiligheid vergadert op:

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

De vergaderingen van de Bestuurscommissie Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering op de site geplaatst. Pers is welkom op de vergadering. Aanmelden en meer info: team Communicatie, telefoon 088 22 99 992, communicatie@vrfryslan.nl

2018

Bekijk het archief Bekijk het archief

 

Agendacommissie Veiligheid

De Agendacommissie Veiligheid bestaat uit de voorzitter en vier leden van de Bestuurscommissie Veiligheid. De agendacommissie bereidt de vergaderingen van de bestuurscommissie voor. 

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.