Bestuurscommissie Veiligheid

De Bestuurscommissie Veiligheid vormt het bestuur van de onderdelen Crisisbeheersing en Brandweer Fryslân.

In de Bestuurscommissie Veiligheid zitten de burgemeesters van de Friese gemeenten. De burgemeester van Leeuwarden is voorzitter. De Bestuurscommissie Veiligheid beslist over alle inhoudelijke zaken op het gebied van veiligheid die vallen binnen de deur van het Algemeen Bestuur. 

De Bestuurscommissie Veiligheid vergadert op:

Vergaderstukken Bestuurscommissie Veiligheid

De vergaderingen van de Bestuurscommissie Veiligheid zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering op de site geplaatst. Pers is welkom op de vergadering. Aanmelden en meer info: team Communicatie, telefoon 088 22 99 992, communicatie@vrfryslan.nl

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Bekijk het archief

 

Disclaimer: alle jaarverslagen voor 2023 zijn niet digitaal toegankelijk. Vanaf 2023 zijn deze digitaal toegankelijk.

Agendacommissie Veiligheid

De Agendacommissie Veiligheid bestaat uit de voorzitter en vier leden van de Bestuurscommissie Veiligheid. De agendacommissie heeft de vergaderingen van de bestuurscommissie voor.