Voorbereiding op een crisis

Aan een crisisorganisatie nemen verschillende partijen deel, denk bijvoorbeeld aan de politie en de ambulancedienst. Iedereen heeft zijn eigen taken en bevoegdheden. In noodsituaties moeten alle partijen goed samenwerken. Dat vraagt om goede afspraken, afstemming en coördinatie.

Multidisciplinaire samenwerking

Het is de taak van Veiligheidsregio Fryslân om te zorgen voor een goede multidisciplinaire samenwerking tussen alle organisaties. Daarnaast helpen wij gemeenten en partners wanneer zij daar behoefte aan hebben. Tijdens de opvang van vluchtelingen hebben wij bijvoorbeeld de gemeenten ondersteund, en bij de uitbraak van de vogelgriep Wetterskip Fryslân. 

Ondersteunen van gemeenten

De veiligheidsregio ondersteunt ook gemeenten bij de voorbereiding op een crisis. Alle Friese gemeenten werken sinds 2011 intensief samen. Er zijn acht expertteams die bij een incident de getroffen gemeente komen helpen. De veiligheidsregio zorgt voor:

  • de bemensing van deze expertteams
  • de opleiding en oefening van het gemeentelijk personeel en de expertteams
  • actuele plannen

Verbindende schakel

Daarnaast is de veiligheidsregio in de voorbereiding op een crisis de verbindende schakel tussen zorgorganisaties, veiligheidsorganisaties en gemeenten. Zo zorgen wij ervoor dat er voldoende vakbekwame crisisfunctionarissen zijn om het geneeskundige proces aan te sturen. Ook adviseren en ondersteunen we zorgorganisaties bij de voorbereiding op rampen en crises. 

Goed voorbereid!

Samengevat doet de veiligheidsregio in de voorbereiding op een crisissituatie het volgende:

  • We maken plannen en zorgen ervoor dat crisisfunctionarissen weten wat van hen verwacht wordt.
  • We zorgen voor vakbekwame crisisfunctionarissen door opleiden, trainen en oefenen.
  • We leggen samenwerkingsafspraken vast in convenanten.
  • We verzorgen rampenoefeningen om te kijken of we er klaar voor zijn.
  • We adviseren gemeenten rond het verstrekken van een evenementenvergunning.
  • We faciliteren operationele informatievoorziening.