Hoe organiseer je een veilig evenement?

Als je een evenement organiseert, wil je natuurlijk dat dit veilig verloopt. Daarom is het belangrijk dat je vooraf goed nadenkt over de risico’s.

Kennisgeving doen of vergunning aanvragen

Voor veel evenementen moet je een kennisgeving doen of een vergunning aanvragen bij de gemeente. Op de site van de gemeente waar jouw evenement gaat plaatsvinden vind je daar meer informatie over.

Een veiligheidsplan opstellen

Bij evenementen met een gemiddeld of groot risico en met een grote impact op de directe omgeving is een goedgekeurd veiligheidsplan verplicht. Maar ook in andere gevallen kan een veiligheidsplan zinvol zijn. Je wordt dan gedwongen om na te denken over de veiligheid van het evenement en de maatregelen die je kunt nemen. Welke middelen moeten bijvoorbeeld aanwezig zijn om het evenement veilig te laten verlopen? Welke personen zijn verantwoordelijk voor welke veiligheidstaken? Wat moet er gebeuren in het geval van noodsituaties? Hoe moet het organisatieteam reageren bij calamiteiten? 

Het evenementenhandboek Veiligheid kun je gebruiken als hulpmiddel bij het opstellen van een veiligheidsplan.

Download het evenementenhandboek Veiligheid

 

Veiligheidsregio geeft advies aan gemeenten

Veiligheidsregio Fryslân adviseert geen organisaties of particulieren, maar ondersteunt de Friese gemeenten bij evenementen. We adviseren dan over zowel de veiligheids- als de gezondheidsaspecten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het aantal in te zetten EHBO'ers
  • toiletten
  • drinkwatervoorziening
  • aandachtspunten voor scenario’s als hitte en noodweer
  • info over trends in drugsgebruik
Bekijk de factsheets over evenementen

 

Advies bij kleine en middelgrote evenementen

Voor kleinere en middelgrote evenementen (A- en B-evenementen) kun je een aantal richtlijnen terugvinden in het standaardadvies. Dit advies bestaat uit drie onderdelen:

  • vaststellen van het aantal in te zetten zorgverleners
  • regels voor de inrichting van de eerstehulppost
  • regels op het gebied van de technische hygiënezorg

 

Advies bij grote evenementen

Bij grotere evenementen (C-evenementen) geven we advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan evenementen zoals Tall Ships Races Harlingen, de Elfstedentocht en Admiraliteitsdagen Dokkum. We denken niet alleen mee in de voorbereiding, maar ook tijdens en na afloop van een evenement. Uitgangspunt daarbij is dat de veiligheid van bezoekers, deelnemers en omwonenden wordt gewaarborgd, zonder dat dit ten koste gaat van het feestelijk verloop van een evenement.


Vragen en meer informatie

Wil je als gemeente dat wij adviseren bij de organisatie van een evenement? Neem dan contact op met het team evenementen van de afdeling Crisisbeheersing.