Hoe organiseer je een veilig evenement?

Als je een evenement organiseert, hebben jij, de gemeente en de (hulp)diensten hetzelfde doel: Zorgen dat het evenement zo succesvol, gezond en veilig mogelijk verloopt. Als organisator moet je daarom van tevoren goed nadenken en maatregelen treffen om de openbare orde, veiligheid en gezondheid van bezoekers, deelnemers en omstanders verzekeren.

Veiligheidsplan

Als je een vergunning aanvraagt bij de gemeente waar je het evenement wil houden, stuur je een veiligheidsplan mee. Daar zitten daar een aantal eisen aan vast. Die vereisten zijn te vinden in de handreiking evenementenveiligheid. Er zijn drie categorieën waar jouw evenement in kan vallen: Een regulier evenement, een aandachtsevenement of een risicovol evenement. De categorie van jouw evenement geeft aan tot in welk detail het veiligheidsplan geschreven moet worden. Wij als Veiligheidsregio Fryslân kijken vooral naar het veiligheidsplan en het zorgplan. Deze zijn van groot belang. Voor het veiligheidsplan kan je gebruik maken van het evenementenhandboek Veiligheid. Voor het gezondheidsplan kan je gebruik maken van de factsheet Veldnorm Evenementenzorg.

Download het evenementenhandboek Veiligheid

 

Advies veiligheidsregio

Veiligheidsregio Fryslân adviseert geen organisaties of particulieren, maar ondersteunt en adviseert de Friese gemeenten bij evenementen. Bij een evenementenaanvraag bepaalt de gemeente (in overleg met hulpdiensten) de behandelaanpak. Zij schatten in of het evenement gezondheid- en/of veiligheidsrisico’s met zich meebrengt en zo ja, of het evenement door kan gaan. Wat de rol van Veiligheidsregio Fryslân is bij het adviseren staat in de Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen.

Daarnaast zijn er voor een aantal gezondheids- en veiligheidsrisico’s bijzondere aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het aantal in te zetten zorgverleners
  • toiletten
  • drinkwatervoorziening
  • risicovol weer
  • info over trends in drugsgebruik
  • niet officiële zwemwatervoorziening
Bekijk de adviezen voor evenementen

 

Advies bij grote evenementen

Voor aandachtsevenementen en risicovolle evenementen geven we persoonlijk advies voor jouw evenement. Daarnaast kan het op basis van het risicoprofiel van het evenement noodzakelijk zijn om een gezamenlijk advies uit te brengen vanuit de politie, brandweer, GHOR en onze afdeling Crisisbeheersing. We denken niet alleen mee in de voorbereiding, maar ook tijdens en na afloop van een evenement. Uitgangspunt daarbij is dat de veiligheid van bezoekers, deelnemers en omwonenden voorop staat, zonder dat dit ten koste gaat van het feestelijk verloop van een evenement.

 


Vragen en meer informatie

Wil je als gemeente dat wij adviseren bij de organisatie van een evenement? Neem dan contact op met het team evenementen van de afdeling Crisisbeheersing.