Oefenen met rampen en crises

De ene crisis is de andere niet. Om goed voorbereid te zijn oefenen we daarom elk jaar verschillende soorten crises. Daardoor weten de crisisfunctionarissen welke middelen en acties nodig zijn voor het bestrijden van de ramp of crisis.

Oefeningen

Crisisfunctionarissen oefenen in verschillende vormen: 

  • Crisisfunctionarissen die actief zijn in het 'Commando Plaats Incident', 'Gemeentelijk Beleidsteam' of 'Regionaal Beleidsteam' oefenen jaarlijks meerdere keren in teamverband. Elke oefening heeft zijn eigen doelstellingen en focuspunten.
  • Om verschillende scenario’s te oefenen uit de ramp- en incidentbestrijdingsplannen oefenen crisisfunctionarissen samen met externe partners deze scenario's. Dit gebeurt een paar keer per jaar.
  • Bij de jaarlijkse ketenoefening worden verschillende acties geoefend die elkaar opvolgen. De ene actie is van invloed op de andere.
Bekijk de video van oefening N31


Oefenen Waddeneilanden

Bijzonder zijn de oefeningen die we meerdere keer per jaar doen met het Coördinatieteam Waddeneilanden. Fryslân heeft vier Waddeneilanden: Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Als er iets gebeurt op een eiland kunnen hulpdiensten niet zo snel ter plaatse zijn als aan wal. Tijdens oefeningen en trainingen op de Waddeneilanden worden deze speciale omstandigheden geoefend.

Deelnemen aan oefeningen

Om zo realistisch mogelijk te oefenen, werken we samen met partners, commerciële bedrijven, burgers en LOTUS-figuranten (slachtoffersimulators). Wanneer het scenario van een specifieke oefening dit vereist, benaderen wij zelf bedrijven en personen hiervoor. Je kunt je hier niet voor opgeven.

Oefenen binnen jouw bedrijf

Een ramp of crisis oefenen in een bedrijf gebeurt vooral bij BRZO-bedrijven. Dit zijn risicovolle bedrijven die onder het ‘Besluit risico's zware ongevallen’ vallen.

Ben je geen BRZO-bedrijf maar wil je toch meedoen met een rampenoefening om te zien of jouw calamiteitenplan werkt? Neem contact met ons op, we kijken dan wat de mogelijkheden zijn.