22 februari 2018

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.
NB: de presentatie van agendapunt 6 is niet in de totaalbestanden opgenomen.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conclusies van 14 december 2017
 3. Mededelingen
  - oplegger
  - programmaverantwoording 2017
 4. Benoemen lid Agendacommissie
 5. Zienswijzen kaderbrief 2019 – 2022, programma Gezondheid
 6. Gesprek over rapportage JGZ 3.0 in aanwezigheid van A. van Veldhuisen (AEF)
  - presentatie
 7. Rondvraag en sluiting