11 februari 2021

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand

Agenda

 1. Opening en agenda
 2. Besluitenlijst 19 november 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - oplegnotitie
  - reactie van GGD Fryslân op de discussienota 'Zorg voor de toekomst'
  - HKZ-certificering
 4. Stand van Corona zakencrisis
 5. Presentatie JGZ 3.0
 6. Koersdocument JGZ 3.0
 7. Proces begroting en programma JGZ 3.0
 8. Investeringsvoorstel: Contentintegratie
  - oplegnotitie
  - investeringsvoorstel
 9. Investeringsvoorstel: Digitale transformatie
 10. Kaderbrief 2022-2025
  - oplegnotitie
  - zienswijzen
 11. Inhoudelijk deel jaarverslag 2020 programma Gezondheid
  - oplegnotitie
  - tekst jaarverslag
 12. Inhoudelijk deel begroting 2022 programma Gezondheid
  - oplegnotitie
  - tekst begroting
 13. Rondvraag en sluiting