14 februari 2019

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conclusies vergadering Bestuurscommissie Gezondheid van 15 november 2018
 3. Mededelingen
 4. Opvolging vicevoorzitter
 5. Ontwerp Programmaverantwoording gezondheid 2018
  - oplegnotitie
  - programmaverantwoording
 6. Ontwerp Programmaplan gezondheid 2020
  - oplegnotitie
  - ontwerp programmaplan 2020
 7. Resultaat 2018 - presentatie ter vergadering
 8. Omgevingswet - presentatie ter vergadering
 9. Thema Bestuurscommissie: inzet GGD voor statushouders - presentatie ter vergadering
 10. Rondvraag en sluiting