5 oktober 2023

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Concept besluitenlijst 22 juni 2023
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Tweede bestuursrapportage 2023
  - oplegnotitie
  - tweede bestuursrapportage
  - tweede begrotingswijziging
 5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
  - oplegnotitie
  - ontwerp wijzigingsbesluit
  - aanbiedingsbrief gemeenteraden
  - gemeenschappelijke regeling
 6. Update gezondheidsmonitoren
 7. Stand van zaken GALA
 8. Doorontwikkeling Friese Preventieaanpak
 9. Rondvraag en sluiting