Wat kun jij doen?

Veiligheidsregio Fryslân werkt hard aan een veilig en gezond Fryslân voor alle inwoners. Weet jij wat je zelf kunt doen?

Risico's in Fryslân

De risico’s die in Fryslân aanwezig zijn, staan in het regionale risicoprofiel. In het risicoprofiel vind je een overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot een ramp of crisis kunnen leiden.


Laat je niet verrassen!

Weet jij wat je moet doen als de stroom uitvalt? Of wanneer het extreem heet of koud is? Of als je te maken krijgt met een verward persoon? Laat je niet verrassen!BRZO-bedrijven

Sommige bedrijven zijn extra risicovol. Deze bedrijven noemen we BRZO-bedrijven. Veiligheidsregio Fryslân stelt samen met deze bedrijven een rampbestrijdingsplan op.