17 juni 2021

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 11 februari 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - oplegger
  - mededeling 
 4. Stand van zaken Coronacrisis
 5. Tussenrapportage Rookvrije generatie
 6. Tussenevaluatie Kansrijke start
  - oplegger
  - tussenevaluatie Kansrijke start
 7. Consultatie verlenging financiering JGZ 3.0
 8. Eerste bestuursrapportage 2021
  - oplegger
  - eerste bestuursrapportage
 9. Zienswijzen begroting ’22, begrotingswijziging ’21 en jaarrekening ‘20
  - oplegger
  - overzicht zienswijzen
 10. Impact van corona op publieke gezondheid 
 11. Rondvraag en sluiting