6 oktober 2022

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Portefeuilleverdeling agendacommissie gezondheid
 3. Besluitenlijsten
  - 9 juni 2022
  - 8 september 2022
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Stand van zaken Friese Preventie Aanpak
 6. Regionale coördinatie 'opgroeien in een kansrijke omgeving' (OKO)
  - oplegnotitie
  - voorstel
  - stand van zaken
 7. Bestuursrapportage
  - oplegnotitie
  - tweede bestuursrapportage
 8. Publieke gezondheid en ouderen
  - oplegnotitie
  - adviesrapport
 9. Rondvraag en sluiting