1 oktober 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 11 juni 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Mededeling over de stand van zaken van JGZ, m.b.t. corona
  - Mededeling over de stand van zaken rond portefeuille Z&V – fase 2
  - Mededeling over de stand van zaken rond 5G
 4. Stand van zaken corona
 5. Wettelijke en plustaken van de GGD
 6. Opvolging voorzitter Hans Broekhuizen, benoemen nieuwe voorzitter
  6a. benoeming lid auditcommissie
 7. Tweede Berap 2020 
 8. Rondvraag en sluiting