NL-Alert

Bij een ramp in jouw omgeving, wil je natuurlijk weten wat er aan de hand is en wat je moet doen. Daarom is er NL-Alert. Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Ook is NL-Alert te zien op digitale reclame- en vertrekborden bij bushaltes. Waar je NL-Alert ook ziet: in ieder bericht staat altijd wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie en updates kunt vinden.
    NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over een noodsituatie of ramp bij jou in de buurt. Je ontvangt een NL-Alert bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Voorbeelden zijn een grote brand, een terroristische aanslag of extreem noodweer. Zie of krijg je een NL-Alert? Volg dan altijd de instructies op, informeer anderen en help de mensen om je heen. Zo weten ook zij wat ze moeten doen.

 

Veel gestelde vragen

Zie je een NL-Alert? Lees het bericht meteen, kom in actie en help ook anderen daarbij.

Als je een mobiele telefoon koopt, mag je ervan uit gaan dat je daarop NL-Alert berichten ontvangt. Je hoeft hiervoor niets te doen. Met het landelijke NL-Alert controlebericht dat de overheid twee keer per jaar (1ste maandag in juni en december) verzendt, kun je checken of jouw mobiel goed is ingesteld. 

Meer weten? Kijk dan op de website van NL-Alert.

Bij een noodsituatie zendt de overheid een tekstbericht naar mobiele telefoons en digitale borden in de directe omgeving. NL-Alert op je mobiele telefoon werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je ontvangt hierdoor NL-Alert óók op je mobiel als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.

Hoewel een noodsituatie misschien niet direct in de buurt is, kan het wel gevolgen hebben op de plek waar jij je bevindt. Bijvoorbeeld doordat rook na een brand overwaait naar waar jij woont. Daarom ontvang je in sommige gevallen ook een NL-Alert als een noodsituatie niet bij jou in de buurt is, maar het wel belangrijk is om in actie te komen. Denk bij een brand met giftige rook bijvoorbeeld aan het sluiten van ramen en deuren en het uitzetten van mechanische ventilatie.

Het kan ook zijn dat jouw telefoon nog een verbinding heeft met een zendmast in het verzendgebied van de NL-Alert. Een telefoon soms lang verbonden met een zendmast die heel ver weg staat, ook als er een zendmast dichter in de buurt is. Zolang de verbinding met een zendmast nog goed is, blijft die verbinding in stand en wordt niet overgeschakeld op een zendmast dichterbij. Daardoor kunnen soms telefoons op grote afstand van het incident een NL-Alert ontvangen, terwijl andere telefoons die zich op dezelfde locatie bevinden géén NL-Alert ontvangen: deze telefoons hebben een verbinding met een zendmast buiten het verzendgebied van de NL-Alert.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het NL-Alert niet hebt ontvangen.

 • Je gebruikte de vliegtuigmodus op je telefoon of je toestel stond uit.
 • Je had tijdelijk geen bereik.
 • Je telefoon was verbonden met een zendmast buiten het getroffen gebied die het NL-Alert niet uitzond.
 • Je bevond je niet in een risicogebied, ook al was je dichtbij het incident. De rook waaide bijvoorbeeld de andere kant op. 

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom jij geen NL-Alert hebt ontvangen, maar je partner wel.

 • Je gebruikte de vliegtuigmodus op je telefoon of je toestel stond uit.
 • Je had tijdelijk geen bereik.
 • Je telefoon was verbonden met een zendmast buiten het getroffen gebied die het NL-Alert niet uitzond.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het NL-Alert bericht later hebt ontvangen.

 • Je gebruikte vliegtuigmodus op je telefoon of je toestel stond uit.
 • Je had tijdelijk geen bereik.
 • Je telefoon was verbonden met een Duitse of Belgische zendmast.

NL-Alert maakt deel uit van een pakket aan middelen dat de overheid kan inzetten bij een noodsituatie, zoals de sirene, regionale publieke omroepen (calamiteitenzenders), websites en sociale media van veiligheidsregio’s en gemeenten. In het geval van een noodsituatie kun je via deze middelen worden geïnformeerd. Ook kun je op andere manieren op de hoogte worden gebracht, bijvoorbeeld via nieuwsmedia of andere mensen die NL-Alert hebben ontvangen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, breidt NL-Alert uit naar aanvullende kanalen, zoals digitale reclameschermen en digitale vertrekborden van trein, bus, tram en metro.

Ja, NL-Alert op de mobiele telefoon werkt ook als het netwerk overbelast is. NL-Alert maakt namelijk gebruik van cell broadcast. Bij deze techniek worden tekstberichten via zendmasten voor mobiele telefonie naar mobiele telefoons verzonden. Een druk netwerk zorgt niet voor problemen. De tekstberichten wordt namelijk via een apart kanaal verstuurd en het verzenden is éénrichtingsverkeer, net als bij radio en gps. Het aantal ontvangers maakt daarbij geen verschil.

In Nederland zijn 3 aanbieders met een mobiel netwerk: KPN, Vodafone en T-Mobile. Als één van deze drie netwerken uitvalt, nemen de andere netwerken het verzenden van NL-Alert over. Je kunt dan nog steeds NL-Alerts ontvangen.

Bij een grote brand met veel rook wordt via een NL-Alert vaak het advies gegeven om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Meestal staat het ventilatiesysteem in de kelder, op zolder of in een technische ruimte. Je kunt het ventilatiesysteem uitschakelen door de stekker er uit te trekken. Is er geen stekker? Schakel het ventilatiesysteem dan uit via de schakelaar op de groep in de meterkast die de mechanische ventilatie bedient. Zorg dat je weet welke groep het is, plak er bijvoorbeeld een sticker bij.

De meeste telefoons geven een herkenbare en doordringende sirenetoon en gaan trillen. Zowel de sirenetoon en de trilling worden tweemaal herhaald. Daarmee wordt meteen duidelijk dat iets anders aan de hand is dan een WhatsApp, SMS of emailbericht. Op het display zie je direct het NL-Alert staan. Het NL-Alert blijft staan totdat je het wegdrukt. Een SMS zie je meestal in de vorm van een icoon in je display, waar je op kan klikken om het bericht te lezen. Een ander duidelijk verschil tussen een SMS en NL-Alert is dat je op een NL-Alert niet kunt antwoorden. Op een SMS, WhatsApp of emailbericht wel.

Heb je een NL-Alert ontvangen en is die van je startscherm verdwenen? Dan kun je het NL-Alert bericht hier weer terugvinden op je telefoon:

 • Op een Android telefoon kun je een NL-Alert terugvinden bij Instellingen - Veiligheid en Noodsituaties - Draadloze noodwaarschuwingen - Noodmeldingsgeschiedenis.
 • Op een iPhone kun je een NL-Alert teruglezen via het berichtencentrum. Veeg op het hoofdscherm van boven naar beneden, om het berichtencentrum te openen.

Meer informatie over NL-Alert lees je op www.nl-alert.nl. Staat het antwoord op je vraag niet op de website? Neem dan contact op met ‘Informatie Rijksoverheid’ via www.rijksoverheid.nl/contact. Je kunt ook bellen naar 1400 op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur (lokaal tarief).