Wat doen wij?

Ontdek wat de veiligheidsregio betekent voor de veiligheid en gezondheid van Fryslân.

Veiligheidsregio: de spil in crisisbeheersing

Als er een ramp of crisis plaatsvindt, moet je kunnen rekenen op professionele hulpverleners die snel paraat staan en precies weten wat ze moeten doen. Dat kan alleen als verschillende partijen goed samenwerken. Veiligheidsregio Fryslân speelt een grote rol in die samenwerking.


Risico’s in Fryslân

De risico’s die in Fryslân aanwezig zijn, staan in het regionale risicoprofiel. In het risicoprofiel vind je een overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot een ramp of crisis kunnen leiden.


De rol van Veiligheidsregio Fryslân


Oefeningen en trainingen

Veiligheidsregio Fryslân zorgt ervoor dat crisisfunctionarissen over de expertise beschikken om een ramp of crisis te bestrijden. Regelmatig worden er oefeningen georganiseerd om vaardigheden te trainen.  


Portret van Oeds Bijlsma
Oeds Bijlsma secretaris-directeur Wetterskip Fryslân

“Tijdens de vogelgriepcrisis had samenwerken een grote meerwaarde voor alle partijen. Veiligheidsregio Fryslân regisseerde de communicatie en informatievoorziening richting de betrokken gemeenten.”

Lees het hele verhaal van Oeds