13 februari 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Besluitenlijst 14 november 2019
  - besluitenlijst
  - mededelingen dd 14/11/19
 3. Thema: Vitale Regio / Friese Preventieaanpak
 4. Thema: RVP
 5. Ingekomen stukken en mededelingen
 6. Zienswijzen kaderbrief
  - oplegnotitie
  - zienswijzen gemeenten
  - overzicht zienswijzen
 7. Presentatie cijfers 2019
 8. Jaarverslag programma Gezondheid 2019
  - oplegnotitie
  - programmaverantwoording
  - overzicht taken
 9. Begroting programma Gezondheid 2021
  - oplegnotitie
  - programmaplan
 10. Rondvraag en sluiting