21 juni 2018

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Benoemingen en afscheid voorzitter
 3. Conclusies van 22 februari 2018
 4. Mededelingen
 5. Zienswijzen jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019
  - oplegger
  - zienswijze Weststellingwerf
  - zienswijze Leeuwarden
 6. Eerste bestuursrapportage 2018
  - oplegger
  - concept BERAP
 7. Conceptmeerjarenbeleidsplan (voor zienswijze)
  - oplegger
  - beleidsplan Gezondheid
 8. Rondvraag en sluiting