Meerjarenbeleidsplannen

Voor de periode 2019-2022 werkt Veiligheidsregio Fryslân (VRF) met drie meerjarenbeleidsplannen. De beleidsplannen zijn richtinggevend voor alle activiteiten van VRF en vormen de basis voor de kaderbrief en de begroting.

Beleidsplan Veiligheid

Voor het eerst bieden Crisisbeheersing en Brandweer één beleidsplan aan. Drie thema’s staan centraal in de komende beleidsperiode:

  • netwerksamenleving centraal
  • slimme inzet van data en technologie
  • nieuwsgierig en omgevingsbewust
Beleidsplan Veiligheid

 

Regionaal Risicoprofiel

Een belangrijke basis voor het beleidsplan Veiligheid is het Regionaal Risicoprofiel: een inventarisatie en analyse van de in VRF aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. In december 2017 heeft de bestuurscommissie Veiligheid het Regionaal Risicoprofiel besproken en besloten om het document te gebruiken bij het verdere traject voor de totstandkoming van het beleidsplan Veiligheid. Naast het Regionaal Risicoprofiel treft u hierbij de bijhorende infographic, een risicoanalyse en het document 'Gemeente-gebiedsbeelden'.

Beleidsplan Gezondheid

Voor het beleidsplan Gezondheid is de uitkomst van het onderzoek Landelijk Professioneel Kader (LPK) van belang. Daarnaast zijn vier thema’s geformuleerd voor de komende beleidsperiode:

  • leefstijl en vitaliteit
  • lokale leefwereld
  • gezonde leefomgeving
  • zorg en veiligheid

 

Beleidsplan Organisatie

VRF is een brede organisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond Fryslân. De overkoepelende thema’s die de komende vier jaar prioriteit krijgen, staan beschreven in het plan Organisatie:

  • digitale dienstverlening
  • duurzaam voorbeeldgedrag
  • uitstekend werkgeverschap
Beleidsplan Organisatie