Meerjarenbeleidsplannen

In onze meerjarenkoers 2023-2026 vertellen we meer over ons beleid voor programma’s zoals Veiligheid en Gezondheid (Brandweer Fryslân, Crisisbeheersing en GGD Fryslân). Met dit plan laten wij zien hoe wij van 2023 tot en met 2026 een bijdrage leveren aan de veiligheid en gezondheid van de Friese inwoners.
Download meerjarenbeleidsplan


Dit is een eenvoudigere versie van de meerjarenkoers. Wil je de originele versie ontvangen? Stuur dan een mail naar: directie@vrfryslan.nl en ontvang deze versie in je mailbox.

Veiligheid

In het deel ‘Veiligheid’ komen Crisisbeheersing en Brandweer Fryslân aan bod. In dit deel vertellen we meer over wat de gemeenten van ons kunnen verwachten. Uiteraard is dat we 24/7 alert en paraat zijn, en dat we een bijdrage leveren aan het voorkomen van crises en branden. Ook vertellen we waar we bij de uitvoering van deze taken het accent op leggen.

Gezondheid

In het tweede deel ‘Gezondheid’ komt GGD Fryslân aan bod. In de Agenda Publieke Gezondheid (Een gezonde basis ‘foar elkenien’) staan de belangrijkste vraagstukken voor de publieke gezondheid in Fryslân. De agenda is de basis voor de samenwerking van de Friese gemeenten met elkaar en de samenwerking met hun GGD. De agenda bouwt verder op het beleid van de vorige periode.

Vorige beleidsplannen

Voor de periode 2019-2022 werkte Veiligheidsregio Fryslân met drie meerjarenbeleidsplannen.