22 juni 2023

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conclusies BC Veiligheid
  - 13 februari 2023
  - 20 april 2023
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
  - 3j: Rode draden evaluatie OenN
 4. Zienswijzen op jaarstukken en begroting incl begrotingswijziging 2024
 5. Bestuursrapportage (4 maands)
  - oplegnotitie
  - bestuursrapportage
 6. Rechtmatigheidsverantwoording 2023
  - oplegnotitie
  - vervolg rechtmatigheidsverantwoording 2023
  - normenkader incl toetsing 2023
  - intern controleplan 2023
 7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân
  - oplegnotitie
  - toelichting wijziging GR
 8. Rode draden analyse VRF 2019-1021 & 2022
  - oplegnotitie
  - brief VRF 31-03-2022
  - brief J&V 23-02-2023
  - brief VRF 28-03-2023
  - brief J&V 11 april 2023
 9. Deelplannen bevolkingszorg en crisiscommunicatie
  - oplegnotitie
  - deelplan bevolkingszorg
  - deelplan communicatie
  - factsheet bevolkingszorg
  - factsheet communicatie
 10. Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg
  - oplegnotitie
  - eindadvies
  - brief veiligheidsregio's
 11. Het uitfaseren van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS)
  - oplegnotitie
 12. Uitvoeringsprogramma Brandveilig Leven 2023-2026
  - oplegnotitie
  - uitvoeringsprogramma
 13. Vaststellen convenant natuurbrandbeheersing
  - oplegnotitie
  - convenant NBB
 14. Rondvraag en sluiting