9 februari 2022

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conclusies bestuurscommissie veiligheid d.d. 25 november 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  a. brandweeronderscheidingen ingesteld bij Koninklijk besluit
  b. informatienotitie uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg
  - oplegnotitie
  - informatienotitie
  c. rapport 'evaluatie aanpak Covid-19'
 4. Impactanalyse hoog water en evacuatie
  - oplegnotitie
  - eindrapport
 5. Vogelgriep
  - oplegnotitie
  - factsheet vogelgriep
 6. Jaarverslag programma Veiligheid 2021
  - oplegnotitie
  - concept verantwoording 2021 programma Brandweer
  - concept verantwoording 2021 programma Gezondheid, Organisatie en paragrafen
 7. Programmabegroting programma Veiligheid 2023
  - oplegnotitie
  - concept programmaplan 2023 Brandweer
  - concept programmaplan 2023 Crisisbeheersing
  - concept programmaplan 2023 Gezondheid en paragrafen
 8. Rondvraag en sluiting