27 november 2023

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conceptconclusies d.d. 4 oktober 2023
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
  - oplegnotitie mededelingen
  - reflectieverslag visitatie VRF
  - oplegnotitie ingekomen stukken
  - brief two-pager
  - brief aanbieding LCP Extreem Geweld en Terrorisme
 4. Niet effectueren scenario 3 voor 2022 en 2023
 5. Financiële verordening
  - oplegnotitie
  - aangepaste financiële verordening
 6. Kaderbrief 2025-2028 en eerste begrotingswijziging 2024
  - oplegnotitie
  - kaderbrief
  - begrotingswijziging
 7. Notitie weerstandsvermogen en risicobeheersing
  - oplegnotitie
  - beleidsnota
 8. Controleverordening 2023
  - oplegnotitie
  - controleverordening
 9. Benoemen portefeuillehouder maatschappelijke zorg
 10. Protocol Interregionaal Beleidsteam (IRBT)
  - oplegnotitie
  - brief aanbieden protocol
  - protocol
 11. Blauwdruk compacte kazerne
  - oplegnotitie
  - notitie
 12. Aanwijzingsbesluit BRZO
  - oplegnotitie
  - aanwijzing toezichthouders industriële veiligheid
 13. Veiligheidsinformatieknooppunt VRF
  - oplegnotitie
  - visie van IKP naar VIK
 14. Rondvraag en sluiting