5 oktober 2022

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conclusies BC Veiligheid
  - 9 juni 2022
  - 8 september 2022
 3. Mededelingen
  - voortgang vogelgriep
  - informatiekaart uitval nuts 3Noord vastgesteld
 4. Tweede bestuursrapportage 2022, onderdeel veiligheid
  - oplegnotitie
  - bestuursrapportage
 5. Benoeming lid auditcommissie
 6. Stand van zaken natuurbrandbeheersing
 7. Toekomstverkenning brandweer en crisisbeheersing
 8. Rondvraag en sluiting