11 juni 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda                                                     
 2. Besluitenlijst 13 februari 2020                                                            
 3. Ingekomen stukken en mededelingen                                                            
  Mededelingen
  a) Voortgang gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
  b) Landelijke ontwikkelingen Veiligheidsberaad
  c) De coronacrisis
  d) Temporiseren bouwagenda kazernes
  e) 2 nieuwe afdelingshoofden Brandweer

  Ingekomen stukken
  f) min JenV over rechtspositie brandvrijwilligers en Europa

 4. Zienswijzen op veiligheid jaarstukken en begroting 
  - oplegger
  - zienswijzen Ameland, Leeuwarden, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Tytsjerksteradiel
 5. Eerste bestuursrapportage 2020 - onderdeel veiligheid
  - oplegger
  - bestuursrapportage 2020
 6. Temporiseren bouwagenda brandweerkazernes
 7. Ontwerp Regionaal Incident Risicoprofiel Brandweer
  - oplegger
  - Ontwerp IRP
 8. Ontwerp generiek rampbestrijdingsplan BRZO in Fryslân
  - oplegger
  - generiek RBP BRZO inrichtingen
  - multidisciplinaire informatiekaarten
 9. Rondvraag en sluiting