13 februari 2019

Voor tabletgebruikers zijn de bijlagen samengevoegd tot één pdf-bestand. Losse bijlagen zijn in één keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Presentatie Meldkamer Noord Nederland
 3. Presentatie Omgevingswet
 4. Presentatie Resultaten bluswatervoorziening
 5. Besluitenlijst 14 november 2018
 6. Ingekomen stukken en mededelingen
 7. Zienswijzen Kaderbrief Programma Veiligheid
 8. Conceptteksten jaarverslag 2018 en -begroting 2020, inclusief voorlopig resultaat
  - oplegnotitie concept jaarverslag
  - concept jaarverslag
  - oplegnotitie concept begroting
  - concept begroting
 9. Bouwagenda Brandweer Fryslân 2019-2025, inclusief rapport toetsingscommissie huisvesting
  - oplegnotitie
  - rapport toetsingscommissie
 10. Aanpak evaluatie GRIP 4 overboord geslagen containers MSC Zoë
 11. Rondvraag en sluiting