19 november 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en agenda
 2. Besluitenlijst 30 september 2020                                                            
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Gelden omgevingsveiligheid en omgevingswettaken
  - oplegnotitie
  - wettelijke taakuitvoering op gebied van externe veiligheid
  - verdeelsleutel gemeenten
  overzicht per gemeente + toelichting
 5. Kaderbrief 2022 – 2025
  - oplegnotitie
  - kaderbrief
 6. Koppeling overhead – primair proces
 7. Verlengen looptijd RBP Vliegbasis Leeuwarden
 8. Generiek RBP BRZO inrichtingen Fryslân
  - oplegnotitie
  generiek rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân 2020
  - generieke scenario's
  - multidisciplinaire informatiekaarten blanco
 9. Incident Risicoprofiel Brandweer
  - oplegnotitie
  incidentrisicoprofiel Fryslân 2020
  - nota van antwoord zienswijzen
 10. Rondvraag en sluiting