Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

30 september 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in één keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda                                                     
 2. Besluitenlijst 11 juni 2020                                                            
 3. Ingekomen stukken en mededelingen

  Ingekomen stukken:
  a. Inspectierapport onbereikbaarheid 112
  - oplegnotitie
  - rapport
  - kamerbrief
  b. Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing 2016-2018
  - oplegnotitie
  - periodiek beeld
  - brief minister

  Mededelingen
  c. Stand van zaken taakdifferentiatie brandweer
  d. Leerevaluatie Covid-19 besmettingen AZC Sneek 2020

 4. Tweede bestuursrapportage 2020 voor het onderdeel veiligheid 
 5. Gelden Omgevingsveiligheid en Omgevingswet taken
  - oplegnotitie
  - wettelijke taakuitvoering
  - Cebeon verdeelsleutel gemeenten
 6. Stand van zaken Brandweerkamer, 2e loopbaanbeleid, werkgeversvereniging
 7. Memo RCDV aanspraken na dienst ongeval Brandweer
 8. Stand van zaken sociale veiligheid in Fryslân
  - infographic Wvggz Q1
  - infographic Wvggz Q2
 9. Rondvraag en sluiting