30 september 2020

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en agenda
 2. Besluitenlijst 11 juni 2020                                                            
 3. Ingekomen stukken:


  a. Inspectierapport onbereikbaarheid
  112 - oplegnotitie
  - rapport
  - kamerbrief
  b. In 2016-2018
  - oplegnotitie
  - periodiek beeld
  - kort
  minister

  Mededelingen c. Stand van zaken
  taakdifferentiatie brandweer d. Leerevaluatie Covid-19 besmettingen AZC Sneek 2020

 4. Tweede bestuursrapportage 2020 voor de veiligheid 
 5. Gelden Omgevingsveiligheid en Omgevingswet
  genomen - oplegnotitie
  - wettelijke taakuitvoering
  - Cebeon verdeel gemeentensleutel
 6. Stand van zaken Brandweerkamer, 2e loopbaanbeleid, werkgeversvereniging
 7. Memo RCDV aanspraken na dienst ongeval Brandweer
 8. Stand van zaken sociale veiligheid
  in Fryslân - infographic Wvggz Q1
  - infographic Wvggz Q2
 9. Rondvraag en sluiting