4 oktober 2023

Voor tabletgebruikers zijn de stukken tot een pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het zip-bestand.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Conclusies BC Veiligheid
 3. Mededelingen
 4. Tweede bestuursrapportage 2023 inclusief Tweede begrotingswijziging
  - oplegnotitie
  - Tweede bestuursrapportage 2023
  - Tweede begrotingswijziging 2023
 5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
  - oplegnotitie
  - ontwerp wijzigingsbesluit
  - aanbiedingsbrief gemeenteraden
 6. Versterken en uitbreiden aanpak natuurbrandbeheersing
  - oplegnotitie
  - achtergrondinformatie
 7. Gebiedsgerichte aanpak Gaasterland e.o.
  - oplegnotitie
  - gebiedsgerichte aanpak
  - maatregelenmatrix
 8. Herijking van de Wet veiligheidsregio's en two-pagers
 9. Friese toekomstverkenning en scenario's Brandweer en Crisisbeheersing
 10. Friese toekomstverkenning fase 2
 11. Rondvraag en sluiting